Vrtané studny

Zhotovíme vrtané studny s průměrem vrtu 150 mm včetně vypažení atestovaným PVC pro pitnou vodu. Zajistíme hydrogeologický posudek a projekt studny. Dodáváme skruže, čerpadla a závlahy.


Čištění kopaných studní

K čištění každé studny přistupujeme individuálně, neboť u každé jsou jiné požadavky a od nich se odvíjí technologie čištění.

Čistící práce obvykle zahrnuje:

  • vyčerpání studny

  • odstranění sedimentů a cizích předmětů
  • mechanické očištění těla studny a sacího koše
  • dezinfekce skruží Chlornanem sodným pro pitnou vodu
  • oplach tlakovou vodou s dezinfekčním roztokem
  • opětovné napuštění a odsávání až do čisté vody
  • přetěsnění spojů skruží proti průsakům dešťové vody
  • úprava okolí studny
  • ošetření podloží Carolithem s frakcí 4 – 7 mm

Ceny viz ceník.